Proizvodnja, raziskave in razvoj - Belgija

Raziskovalni center z ekipo znanstvenikov in zdravnikov

Visokokakovostna mikrohrana

Veliko več kot standardni prehranski dodatki

Zavezanost k velikim učinkom

Najučinkovitejše in najvarnejše sestavine v pravilnih odmerkih

Prva izbira kliničnih dietetikov

Najbolj priporočeni zdravstveni prehranski dodatki