”Debelost je bolezen, ki je tako pri otrocih kot mladostnikih in odraslih eden najbolj zaskrbljujočih problemov sedanjega časa. Gre namreč zato, da skokovito narašča, tako da prerašča počasi v pravo epidemijo.”

Debelost v otroštvu in adolescenci povečuje ogroženost pred debelostjo v odrasli dobi, povezana pa je tudi z zgodnejšo umrljivostjo in obolevnostjo predvsem na račun koronarne bolezni srca. Zato je preprečevanje in zdravljenje debelosti pri otrocih in adolescentih še pomembnejši ukrep za preprečevanje bolezni v odrasli dobi. Veliko debelih otrok in mladostnikov namreč ostane debelih tudi v odrasli dobi. Škodljive posledice debelosti na telo so vidne čez leta.

Posvetujte se z ekipo bariatričnih kirurgov, ki je že danes sposobna opraviti katero koli v svetu uveljavljeno bariatrično operacijo. Tudi pri otrocih.