Najboljši primer so sladkorni bolniki, ki prekinejo inzulinsko terapijo običajno kar en dan po opravljeni operaciji obvod želodca. Prav zato so v svetu opustili doktrino, da so bariatrične operacije pri diabetikih zadnja redukcijska metoda telesne mase, in operacije postavili na prvo mesto. V svetu obvode že delajo tudi diabetikom z indeksom pod 30 in celo diabetikom z normalno težo. Včasih jih zdravijo celo s še bolj agresivnimi operacijami, kot je obvod želodca. Spoznajte ekipo bariatričnih kirurgov, ki je že danes sposobna opraviti katero koli v svetu uveljavljeno bariatrično operacijo. Tudi pri starejših od 70 let.